Sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang Ahli Surga​

Sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang Ahli Surga​

Amalan-amalan yang dapat kita lakukan sehingga membuat kita menjadi seorang ahli surga antara lain adalah

Selalu shalat wajib secara berjamaah pada awal waktu
Berbakti kepada kedua orang tua yaitu berbakti kepada ibu dan ayah
Gemar melakukan ibadah puasa baik itu puasa wajib seperti puasa ramadhan dan juga gemar melakukan puasa sunnah seperti puasa senin kamis, puasa ayyamul bait, puasa arafah dan juga puasa syawwal
Selalu membayar zakat ketika sudah masuk katagori wajib zakat
Gemar membantu orang lain yang membutuhkan bantuan
Pergi ke baitullah untuk menunaikan ibadah haji
Memberi makanan kepada fakir miskin dan juga merawat anak yatim
Pembahasan
Pada hari kamat atau hari akhirat semua manusia yang telah mati atau telah binasa akan Allah bangkitkan kembali untuk diminta pertanggung jawaban atas semua amalan yang telah ia lakukan selama hidup di dunia, baik itu amalan keburukan maupun amalan kebaikan tidak ada satupun amalan yang luput dari perhitungan Allah. Seseorang yang gemar melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah selama hidup di dunia akan membuat orang tersebut berkemungkinan besar untuk masuk ke dalam surga kelak di akhirat. Sebaliknya seseorang yang gemar melakukan perbuatan yang termasuk dilarang oleh Allah dan menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang Allah perintahkan Allah selama hidup di dunia akan membuat orang tersebut berkemungkinan besar untuk masuk ke dalam neraka kelak di akhirat.

Kehidupan disurga penuh dengan kenikmatan dan kesenangan yang tidak pernah terbayangkan indahnya. Semua yang kita inginkan ada di surga. Sebaliknya kehidupan di neraka penuh dengan siksaan dan adzab sehingga semua orang yang masuk neraka akan menderita.