Mengapa beriman kepada malaikat allah dapat mendorong kita gemar

Mengapa beriman kepada malaikat allah dapat mendorong kita gemar bersedekah

Alasan mengapa beriman kepada malaikat Allah SWT dapat mendorong kita gemar bersedekah adalah karena sesungguhnya bersedakah adalah salah satu amal shaleh yang pelakunya akan didoakan oleh malaikat. Mereka yang gemar bersedekah adalah mereka yang meyakini malaikat mendoakan kebaikan atas diri mereka.

Pembahasan
Mereka yang beriman kepada Malaikat Allah SWT berarti meyakini dalam hati, lisan dan perbuatan mengenai keberadaan malaikat beserta tugas dan sifat-sifatnya. Salah satu sifat malaikat adalah senantiasa mendoakan mereka yang bersedekah ikhlas karena Allah SWT semata.

Dengan mengimani malaikat dan sifat-sifatnya maka seseorang akan termotivasi untuk menjadi pribadi yang gemar bersedekah, berbuat baik pada sesama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, menjalin silaturahmi dan lain sebagainya.

Originally posted 2023-02-10 17:37:10.