tuliskan nilai masing masing anggota himpunan diatas

Diketahui
S = himpunan bilangan cacah kurang dari 12
A = himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 7
B = himpunan bilangan prima lebih dari 2
C = himpunan faktor dari 6

tuliskan nilai masing masing anggota himpunan diatas!

Jawaban:

masing masing anggota himpunan

S = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}

A = {3,5}

B = {3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,….dst}

C = {1,2,3,6}

Originally posted 2022-12-18 02:20:17.